Zemljevid Slovenije

Slovenija se nahaja v Evropi na skrajnem jugu Srednje Evrope in na skrajnem severu Sredozemlja. Na severu meji z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko, a zahodu z Italijo in na vzhodu in jugu s Hrvaško. Površina Slovenije je 20.273 km². Dolžina državne meje znaša 1.382 km (921 km kopenske, 413 km rečne, 48 km morske meje). Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana. Število prebivalcev Slovenije je po podatkih iz leta 2015 2.062.874.

Z 2864 m je Triglav najvišji vrh v Sloveniji. Od leta 2004 je članica Evropske unije (EU). Prav tako je članica Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, zveze NATO, Sveta Evrope, Schengenskega sporazuma ter drugih svetovnih organizacij. Uradni jeziki so: slovenščina, italijanščina in madžarščina. Bruto domači proizvod (BPD) znaša po oceni iz leta 2015 62,515 milijarde USD. To znaša 30.508 USD na prebivalca. Valuta, ki se uporablja v SLoveniji je Evro (€, EUR). Deli se na 12 statističnih regij, ki so: Osrednjeslovenska regija, Zasavska regija, Pomurska regija, Gorenjska regija, Podravska regija, Koroška regija, Savinjska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija, Primorsko-notranjska regija, Goriška regija in Obalno – kraška regija. Upravno je Slovenija razdeljena na 212 občin (11 mestnih občin). Največja mesta po številu prebivalcev so: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje, Kamnik.